سلام و درود بر شما

ممنونیم که این مدت صبر و شکیبایی به خرج دادید و تحمل کردید این صفحه ای را که مرتبن پیام "به زودی" می دهد
اما ارزش صبر کردن را دارد
فقط کمی دیگر صبر بفرمایید
یکم آبان ماه خواهیم بود

 

 
Contact Us